Rau , củ , quả

Rau , củ , quả

Rau , củ , quả

Rau , củ , quả

Rau , củ , quả
Rau , củ , quả

0971 001 003 0985 331 366

Rau , củ , quả

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

rau cải xanh

Sản xuất và chế biến qua quy trình khép kín đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Giá: 22.000 đ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

rau dền

Sản xuất và chế biến qua quy trình khép kín đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Giá: 22.000 đ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

tỏi

Sản xuất và chế biến qua quy trình khép kín của nông trại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Giá: 60.000 đ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

hành tím

Sản xuất và chế biến qua quy trình khép kín của nông trại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm...

Giá: 55.000 đ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

dưa lưa

Sản xuất và chế biến qua quy trình khép kín của nông trại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Giá: 25.000 đ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

mướp hương

Sản xuất và chế biến qua quy trình khép kín của nông trại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Giá: 25.000 đ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

khổ qua

Sản xuất và chế biến qua quy trình khép kín của nông trại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Giá: 25.000 đ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

hành tây

Sản xuất và chế biến qua quy trình khép kín của nông trại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩ....

Giá: 25.000 đ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

chanh

Sản xuất và chế biến qua quy trình khép kín của nông trại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩ....

Giá: 25.000 đ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

bí xanh

Sản xuất và chế biến qua quy trình khép kín của nông trại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩ....

Giá: 25.000 đ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

bầu

Sản xuất và chế biến qua quy trình khép kín của nông trại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩ....

Giá: 25.000 đ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

đậu bắp

Sản xuất và chế biến qua quy trình khép kín đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Giá: 30.000 đ

Hotline tư vấn: 0971 001 003 - 0985 331 366