THỰC PHẨM SẠCH CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG | CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

THỰC PHẨM SẠCH CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG | CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

THỰC PHẨM SẠCH CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG | CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

THỰC PHẨM SẠCH CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG | CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

THỰC PHẨM SẠCH CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG | CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM
THỰC PHẨM SẠCH CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG | CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM
CTY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM XIN CHÀO QUÝ KHÁCH !
Hotline: 0971 001 003 0985 331 366

0971 001 003 0985 331 366

Gia Vị

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

HẠT NÊM 1,8kg

Giá: 90.000 đ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

BỘT NGỌT 1kg

Giá: 65.000 đ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

MUỐI

Giá: 6.000 đ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

TIÊU 1kg

Giá: 145.000 đ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

NƯỚC MẮM ĐÊ NHỊ

Giá: 25.000 đ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

Củ nghệ

Củ nghệ là gia vị không thể thiếu để tạo nên màu vàng của món cà ri.

Giá: Liên hệ