THỰC PHẨM SẠCH CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG | CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

THỰC PHẨM SẠCH CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG | CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

THỰC PHẨM SẠCH CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG | CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

THỰC PHẨM SẠCH CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG | CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

THỰC PHẨM SẠCH CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG | CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM
THỰC PHẨM SẠCH CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG | CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM
CTY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM XIN CHÀO QUÝ KHÁCH !
Hotline: 0971 001 003 0985 331 366

0971 001 003 0985 331 366

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

cá hường ( kg )

Giá: Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

cá cam (kg)

Giá: Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

CÁ NỤC ( kg)

Giá: Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

CÁ LÓC ( kg)

Giá: Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

CÁ TRÁO (kg)

Giá: Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

CÁ HƯỜNG (kg)

Giá: Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

CÁ SAPA (kg)

Giá: Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

CÁ DIÊU HÔNG (Kg)

Giá: Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

Cá Chim Trắng Sống (Kg)

Cá chim trắng sống nhập chủ yếu từ vùng biển miền trung và Vũng Tàu, cá được vận chuyển sống...

Giá: Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

Cá Saba Phile Tươi (Kg)

Cá Saba Phile Tươi món cá ''quốc dân'' của Nhật Bản, có đặc điểm nổi bật với thớt thịt trắng,...

Giá: Liên hệ