Thực phẩm tươi sống

Thực phẩm tươi sống

Thực phẩm tươi sống

Thực phẩm tươi sống

Thực phẩm tươi sống
Thực phẩm tươi sống

1900.077.798 0274.9999.003

Thực phẩm tươi sống

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

bột ngọt vedan 1kg

Giá: 55.000 đ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

dầu ăn 1 lít

Giá: 36.000 đ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

ba rọi rút sườn

Sản xuất và chế biến qua quy trình khép kín đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Giá: 180.000 đ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

rau cải xanh

Sản xuất và chế biến qua quy trình khép kín đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Giá: 22.000 đ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

rau dền

Sản xuất và chế biến qua quy trình khép kín đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Giá: 22.000 đ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

tỏi

Sản xuất và chế biến qua quy trình khép kín của nông trại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Giá: 60.000 đ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

hành tím

Sản xuất và chế biến qua quy trình khép kín của nông trại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm...

Giá: 55.000 đ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

dưa lưa

Sản xuất và chế biến qua quy trình khép kín của nông trại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Giá: 25.000 đ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

mướp hương

Sản xuất và chế biến qua quy trình khép kín của nông trại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Giá: 25.000 đ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

khổ qua

Sản xuất và chế biến qua quy trình khép kín của nông trại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Giá: 25.000 đ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

hành tây

Sản xuất và chế biến qua quy trình khép kín của nông trại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩ....

Giá: 25.000 đ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

chanh

Sản xuất và chế biến qua quy trình khép kín của nông trại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩ....

Giá: 25.000 đ

Hotline tư vấn: 1900.077.798 - 0274.9999.003