Thực phẩm tươi sống

Thực phẩm tươi sống

Thực phẩm tươi sống

Thực phẩm tươi sống

Thực phẩm tươi sống
Thực phẩm tươi sống
CTY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM XIN CHÀO QUÝ KHÁCH !
Hotline: 0971 001 003 0985 331 366

0971 001 003 0985 331 366

Thực phẩm tươi sống

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

Bún tươi

Giá: Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

Ớt hiểm

Sản xuất và chế biến qua quy trình khép kín đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Giá: Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

Gừng

Sản xuất và chế biến qua quy trình khép kín đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Giá: Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

Hủ tiếu tươi

Giá: Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

Nui tươi

Giá: Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

Phở tươi

Giá: Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

cá hường ( kg )

Giá: Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

cá cam (kg)

Giá: Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

mì gấu đỏ ( thùng )

Giá: Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

mì ly modern ( thùng )

Giá: Liên hệ