THỰC PHẨM SẠCH CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG | CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

THỰC PHẨM SẠCH CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG | CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

THỰC PHẨM SẠCH CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG | CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

THỰC PHẨM SẠCH CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG | CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

THỰC PHẨM SẠCH CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG | CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM
THỰC PHẨM SẠCH CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG | CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

0971 001 003 0918 896 112 Mr. Tuấn

Gia Vị

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

Hành lá (kg)

Giá: 10.000 đ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

HẠT NÊM

Giá: 50.000 đ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

BỘT NGỌT

Giá: 50.000 đ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

MUỐI

Giá: 60.000 đ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

TIÊU

Giá: 60.000 đ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

NƯỚC MẮM

Giá: 60.000 đ

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM SẢN THÀNH NAM

Củ nghệ

Củ nghệ là gia vị không thể thiếu để tạo nên màu vàng của món cà ri.

Giá: Liên hệ

Hotline tư vấn: 0971 001 003 - 0918 896 112 Mr. Tuấn